Syftet med P27 (namnet kommer från att vi är 27 miljoner invånare i Norden) är att ta fram en ny gemensam nordisk plattform för att hantera clearing av betalningar och möjliggöra en mer effektiv handel mellan de nordiska länderna. Det är ett gemensamt projekt mellan de största bankerna i Norden som ska möta kommande förändringar på den nordiska marknaden. 

Det viktigaste för dig som bolag är just nu att, under 2021, ta reda på om era affärssystem är kompatibla med det nya filformatet ISO 20022, en ny europeisk standard som kommer att användas av P27.

Den nya betalningsinfrastrukturen framöver kommer kunna sända och ta emot betalningar säkrare, snabbare och smidigare tack vare den nya ISO standarden.

Den nya infrastrukturen kommer bland annat att öppna upp för:

snabbare betalningar betalningar med möjlighet att inkludera mer information mellan betalare och betalningsmottagare

förenklad filhantering

en modern och stabil betalprocess

nya produkter och utvecklingsmöjligheter

Företagskunder med filkommunikation till banken är de som kommer att märka av förändringen mest, eftersom man kan komma att behöva byta filformat. En viktig del i omställningen är att filkommunikation ska ske enligt formatstandarden ISO 20022. Äldre format kommer därmed att fasas ut. 

Om systemet inte uppfyller de nya kraven behöver det utvecklas. Om det inte är möjligt, behöver systemet bytas ut.

En av de vanligaste frågorna som företag ställer just nu är:
Hur vet jag om mitt affärssystem klarar de nya kraven?

intresserad av att veta mer?

bizloop AB

08-91 25 17

hello@bizloop.io

Bizloop AB, Skeppsbron 46
111 30, Stockholm
org.nr: 559223-9221